ΣΜΟΕ ’ΕΚΠΤΥΞΙΣ

Friday, 14 February, 2020

Για όσους πιστεύουν ότι ο τίτλος του παρόντος άρθρου είναι εμπνευσμένος από το σύγγραμμα  του Ξενοφώντος «Κύρου Ανάβασις», ας τους πιστωθεί αυτή τη φορά ότι δεν έσφαλαν. 

Καθώς το παρόν άρθρο θα μπορούσε κάλλιστα να τιτλοφορείται και «ΣΜΟΕ Ανάβασις» και να εξιστορεί την πορεία του συνδέσμου αυτού, από την ίδρυση του μέχρι και το πέρας της πρόσφατα ολοκληρωμένης έκθεσης «Μικροί Οινοποιοί 2020».  Παρ’ όλα αυτά, το παρόν άρθρο θα επιμείνει αμπελουργικά, σε συνάρτηση με την εποχή που βρίσκει όλους τους αμπελουργούς στα κτήματα τους για το ετήσιο κλάδεμα της αμπέλου.

 

Πρώιμη Έκπτυξις

   Η έκθεση «Μικροί Οινοποιοί 2019» ήταν η πρώτη προσπάθεια του ΣΜΟΕ να αποκτήσει μια διακριτή εκπροσώπηση στα οινικά δρώμενα. Η έκθεση αυτή, γενικώς χαρακτηρίστηκε άκρως επιτυχημένη, όχι μόνο λόγω της ιδιαίτερα ικανοποιητικής προσέλευσης κοινού και επαγγελματιών αλλά και χάρη στον τρόπο που κατάφερε να συνδυάσει έναν «ψυχρό» βιομηχανικό χώρο - the HuB Events - με το κρασί.

   Αν η πρώτη έκθεση κρίθηκε ως προς την αρτιότητα της διοργάνωσης της και την προσέλευση του κοινού, τότε η φετινή είχε να ξεπεράσει τόσο τον περσινό πήχη όσο και τα πολλαπλά στοιχήματα που έθεσαν οι διοργανωτές της. Από αμπελουργική σκοπιά αυτό θα περιγραφόταν ως: Στο αμπέλι που φυτεύτηκε πέρσι (ΑΓΕΝΩΣ EΠΙΤΥΓΧΥΜΕΝΑ) φέτος έπρεπε να εκπτυχθούν όλα τα μάτια που αφέθηκαν από το κλάδεμα. Υπό αυτήν την έννοια, φαίνεται ότι οι αμπελουργοί του ΣΜΟΕ αποφάσισαν να «πρωιμίσουν» τον φετινό κύκλο του «αμπελιού» τους. Έτσι αποφάσισαν να μεταθέσουν το χρόνο διεξαγωγής της έκθεσης στις αρχές Φεβρουαρίου, αντί της περσινής ημερομηνίας στις αρχές του Απριλίου.

   Ως έκπτυξη οι αμπελουργοί ονομάζουν την μεταφορά των υγρών του αμπελιού από την ρίζα, όπου παρέμεναν κατά την διάρκεια της χειμερίας νάρκης, στο υπέργειο τμήμα του φυτού. Με άμεσο αποτέλεσμα την έκπτυξη των κοιμώμενων οφθαλμών που αφέθηκαν από το ετήσιο κλάδεμα. Το οπτικό αποτέλεσμα είναι το φούσκωμα των οφθαλμών και έπειτα η εμφάνιση των νέων βλαστών που πλέον ξεπετάγονται στο αμπέλι. Στην περίπτωση των νεαρών αμπελιών, η έκπτυξη των νέων βλαστών, αποδεικνύει την επιτυχία της αγενούς φύτευσης της προηγούμενης χρονιάς.

 

Τα πολλαπλά στοιχήματα

   Πέρα από τις αλληγορίες, κάθε έκθεση κρασιού κρίνεται ως προς την επιτυχία της από μια σειρά παραγόντων, βάσει των οποίων πρέπει να κριθεί και η έκθεση των «Μικρών Οινοποιών 2020». Το αρχικό στοίχημα των διοργανωτών ήταν να καταφέρουν να διατηρήσουν την προσέλευση του κοινού, που είχαν πετύχει την πρώτη χρονιά.  Με τη διαφορά ότι είχε προαποφασιστεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής. Συνυπολογίζοντας ότι επιλέχθηκε η έκθεση να διεξαχθεί «απέναντι» από την ‘’HORECA 2020’’. Μια από τις καθομολογούμενα μαζικότερες εκθέσεις του χώρου της εστίασης.

  Το δεύτερο στοίχημα ήταν η έκθεση του ΣΜΟΕ, να καταφέρει να συγκεντρώσει πέραν του καταναλωτικού κοινού της Αθήνας, τους επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου του κρασιού. Η δυσκολία του εν λόγω στοιχήματος ήταν  να καταφέρει να προσελκύσει τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκτός της Αττικής ή και της Ελλάδας.  Να επισημανθεί σε αυτό το σημείο το Combo που προσπάθησαν οι διοργανωτές να πετύχουν σε αυτό το στοίχημα. Το οποίο ήταν η υιοθέτηση καθολικού εισιτηρίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους επαγγελματίες του χώρου του κρασιού. Η λογική πίσω από αυτήν την απόφαση είναι ότι, με αυτόν ο ΣΜΟΕ θα μπορούσε να εξασφαλίσει χαμηλό κόστος συμμετοχής σε όλα τα οινοποιεία. Ειδικά για τα μικρότερα μέλη του ΣΜΟΕ που υπό άλλες συνθήκες θα δυσκολεύονταν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια έκθεση στην Αθήνα.

   Το τρίτο και τελευταίο στοίχημα ήταν να καταφέρει να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών της. Τόσο με την διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων όσο και με τη εξασφάλιση απρόσκοπτης ροής των επισκεπτών ανάμεσα στα τραπέζια των εκθετών, με τους τελευταίους να διαθέτουν την άνεση  να συνομιλήσουν με τους επισκέπτες.

 

Στη σούμα

   Για όσους βρέθηκαν και τις δύο μέρες στην έκθεση «Μικροί Οινοποιοί 2020» το στοίχημα από την μεριά του ΣΜΟΕ κερδήθηκε με τρόπο εμφατικό. Η προσέλευση του κόσμου ήταν άκρως ικανοποιητική με συνεχή ροή επισκεπτών από την μία αλλά χωρίς να δημιουργούνται «μποτιλιαρίσματα» στα τραπέζια των εκθετών. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι την έκθεση επισκέφθηκαν πλήθος επαγγελματιών τόσο εκτός Αθηνών όσο και του εξωτερικού, που πιθανότατα βρέθηκαν  στην Αθήνα επ’ ευκαιρία της ‘’HΟRECA 2020’’.

   Η έκπτυξη των οφθαλμών είναι επιτυχής και πλέον το αμπέλι που φυτεύτηκε πέρσι ετοιμάζεται για τον δεύτερο βλαστικό κύκλο της ζωής του. Ίσως το τελευταίο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από την έκθεση «Μικροί Οινοποιοί 2020» είναι η διατήρηση της δυναμικότητας που παρουσιάζουν οι οινοποιοί που συμμετέχουν στον Σύνδεσμο Μικρών Οινοποιών Ελλάδος και το εγχείρημα τους. Το τελευταίο στοίχημα που απομένει ακόμα να κερδίσουν είναι η ισότιμη συμμετοχή τους στα όργανα του κρασιού. Αλλά αυτό το θέμα κινείται εκτός πλαισίου του παρόντος άρθρου.

 

 

Κώστας Προβατάς Dip WSET